שאלון ווקטור החשיבה

babel-front-420x645

לכל אדם "וקטור חשיבה" שאת כיוונו וגודלו אפשר לגלות בעזרת השאלון המופיע בספרי בבל – מדריך למפגש בין מזרח למערב. אצל אנשים בעלי פרדיגמת חשיבה מערבית, שמציבים את ה"אני" שלהם במרכז, וקטור החשיבה נוטה פנימה, ואילו אצל אנשים בעלי פרדיגמת חשיבה מזרחית, המכוונים לקבוצה, וקטור החשיבה נוטה החוצה. במפגש עם בעל וקטור חשיבה הפוך משלנו נוצרים פערים בין-תרבותיים שמקשים עלינו את התקשורת. הספר ״בבל״ חושף את החוקים העומדים מאחורי כל פרדיגמת חשיבה כך שהקורא יכיר את מאפייני חשיבתו שלו ואת אלה של זולתו וכן את החוקים המאפשרים לו "לתרגם" את מסריו מפרדיגמת חשיבה אחת לרעותה.

שאלון ווקטור החשיבה >