ספרי לי על התנסות קשה שהייתה לך בעבודה וכיצד התמודדת אתה.