אם נשאל אנשים שמכירים אותך למה צריך לבחור בך, מה לדעתך הם יגידו?