אם הייתי האחראי עליך והייתי מבקש ממך לעשות משהו שאינך מסכימה אתו מה היית עושה?