אילו היית מראיינת מישהו לעבודה הזאת איזה תכונות היית מחפשת?