איך יראה החודש הראשון, השני והשלישי שלך בתפקיד הזה?